Naar een 654mei-comité

Het is heel moeilijk te voorspellen hoe dit jaar de de Dodenherdenking zal verlopen. Het is niet uit te sluiten dat het dit jaar niet zal blijven bij het voetballen met kransen, zoals in eerdere jaren gebeurde. In 2003 rapporteerde zelfs de voormalige verzetskrant Trouw daar nog over.

Het is ook mogelijk dat de sluwere krachten achter de islamisering van Nederland onder het motto ‘Speel Wilders niet in de kaart ‘ erin slagen om de geloofsgenoten ervan te overtuigen om juist nu, in ‘het jaar na 7 oktober ‘, even onder de radar te blijven. Ja ik heb het over de Marcouch-achtigen in dit land.

Voorbereidingen

Hoe dan ook dienen kort na 5 mei voorbereidingen gestart te worden om te komen tot een 654mei-comité.
De eerste fase -tot oktober?- zal natuurlijk in het teken moeten staan van het in beeld brengen van wanneer en hoe de ontsporing van het 4/5 mei comité op gang kwam en hoe ver die nu gevorderd is.

Het aardige is dat dat comité zelf daar ook informatie over geeft. (Het comité zelf telt deze 14 leden. Het bureau heeft maar liefst 30 medewerkers…)

Het comité bestaat in de huidige vorm pas sinds 1987. Voor werkend Nederland hadden herdenking en viering lange tijd natuurlijk minder prioriteit: de wederopbouw kwam op de eerste plaats. Heel veel mensen wilden de oorlogsjaren verdringen: en niet alleen mensen die fout waren geweest tijdens de bezettingsjaren!

Goed beschouwd waren de eerste vieringen doordrenkt van een bijzonder wrange ironie. Ze werden immers gehouden op de verjaardag van Wilhelmina! De vrouw die met haar kinderen eerst naar Groot Brittannië en vervolgens zelfs naar Canada vluchtte en vanaf de eerste dag nadat ze weer terug had durven keren, liet merken dat ze nogal weinig op had met het lot van de Nederlandse Joden die het nazisme overleefd hadden!

Wel minder wrang, maar voor de Nederlandse politieke werkelijkheid in de 21e eeuw nóg onwezenlijker, is dat dat herstellen van het imago van de Oranjes nadrukkelijk stond voor een vorm van nationalisme.

Nationalisme dat tegenwoordig in brede kring als de belangrijkste kwaadaardigheid van de nazi-leer (en het succes daarvan) wordt beschouwd.

Zovelen zijn ‘actief vergeten‘ dat voor de Nederlandse NSB het idee van verenigde Arisch-Europese landen onder Duitse leiding centraal stond.

Vrienden van het 4 en 5 mei comité in beeld

Hieronder een bescheiden aanzet voor die evaluatie, met name het deel: hoe ver is die ontsporing inmiddels gevorderd?

Het 4 en 5 mei comité heeft een eigen Instagram account.
Het heeft daar bijna 11000 volgers, maar volgt er niet zo veel: 172.
Dat bracht me op het idee om die accounts eens onder de loep te nemen. Dat bleek een goede ingeving.

Hieronder licht ik er eerst een dozijn uit met een afbeelding erbij.
Daarna een enkele opmerking over die complete, merkwaardig gevarieerde groep.

Art Rooijakkers, bekend van de televisie

Art is van het Wereld Natuurfonds. Dit fonds: ‘Meer Natuur, Vandaag Nog ‘.

Omgwiwaaaaaa

Omgwiwaaaaaa noemt zichzelf ook wel Willy Wartaal. Hij is volgens zijn eigen IG account van de ‘Black Culture‘…

Conceptual Corpse

Dit denkbeeldige (?) lijk [door hem zelf gekozen IG naam] schreeuwt het uit: Dood aan Amerika, dood aan Israël.

IG account Indischherinneringscentrum

Behoeft verder geen toelichting.

Nationale Kinderherdenking …

Kinderen de vraag voorleggen: Slachtoffers herdenken, de Bevrijding vieren of nieuwe oorlog voorbereiden?

Ahmad Joudeh

Meneer Joudeh is een danser. Dat dansen doet hij graag in (alleen) een rok.
Hij zit met twee van zijn IG accounts in de groep ‘gevolgd door’ het comité .. (dat geldt voor nog een stuk of 10 andere mensen van kleur)
Hij laat weten dat hij een trotse Kaag-stemmer is.

Nasrdin Dchar

Meneer Dchar. BNH, Bekende Nederland Hater, en Gouden Kalf winnaar.
Zou de man echt nog nooit gehoord hebben van al die dode kinderen in Yemen?
Zou hij nooit ergens de kanttekening ‘No Jews, no News ‘ gehoord of gelezen hebben?

NOS jeugdjournaal

Ik wist al dat het Trump Derangement Syndrome in Nederland nog veel erger tiert dan in de VS zelf, maar deze pervertering van de verhoudingen in de VS was ik nog niet eerder tegengekomen. “Trump zou geprobeerd hebben de verkiezingsuitslag te veranderen“.

Meneer Vjeze Fur

Deze meneer doet Iets met kunst en het merk Blue Band.
(En hij krijgt op zijn eigen IG account daar ook nogal kritiek op. Van mensen die voor het gebruik van roomboter zijn)

Vrijheidscolleges …

Behoeft weinig toelichting.
Nou ja dit: het comité volgt IG-gewijs slechts één lid van de Tweede Kamer. Meneer Wahhab Hassoo. Die is geen fan van mohammedaans extremisme. Yezidi en perfect geïntegreerde vluchteling.
Ook wel bijzonder: meneer Hassoo geeft noch op zijn eigen IG-account noch op zijn X.com account aan voor welke partij hij kamerlid is. Hij is dan ook politicoloog.
(Hij zit in de fractie van de Omtzigt-partij)

Maan de st. Waarschijnlijk een ‘influencer’.
“Klimaatrechtvaardigheid” > justitieel activisme.

Als klap op de vuurpijl: het IG account van het Vredespaleis.
Dat paleis schrijft erbij: “Worlds Youth for Climate Justice will be awarded the Youth Carnegie Peace Prize (sic) for its dedicated efforts in fighting climate change by means of international law and advocating climate justice“.

Meer macht voor juristen die geen grenzen kennen.

[Ik schreef over dat onderwerp eerder 19 vrij lange stukken op deze website]

Een merkwaardig gevarieerde groep

Amnesty International heb ik nog niet genoemd.
Dat heeft een speciale reden.
Die organisatie wordt juist de komende Bevrijdingsdag een beetje extra in het zonnetje gezet.
De lezing wordt namelijk gehouden door Lilian Gonçalves-Ho Kang You: Een van de meest met allerlei lof en prijzen overgoten jurist, mensenrechten-activist en voormalig staatsraad.

Zij is onder meer actief geweest bij het Landelijk Bureau Racismebestrijding, de Commissie Gelijke Behandeling en jawel: Amnesty International

Volgens het bekende televisie programma Buitenhof legde ze een paar jaar geleden uit dat het Nederlandse Slavernijverleden een ernstige mensenrechten schending was …
Tja.
Toevallig wijdde ik recent een podcast aan het nauw verwante onderwerp de geschiedenis uitwissen en het verleden herstellen’.

Op de rest van die groep van 172 ga ik in een ander stuk verder in.
Hier even heel kort. Het betreft personen en organisaties.
Die personen hebben één ding gemeenschappelijk: ze hebben een zekere bekendheid.
En die bekendheid heeft geen enkel verband met enigerlei serieuze studie inspanningen op het gebied van geschiedenis.


De afbeeldingen helemaal bovenaan is van de organisatie Vrijheidsvuur.

Die met Femke Halsema heeft ook betrekking op ‘Covid’: ondanks alle verordeningen in verband met dat afschuwelijke besmettingsgevaar liet ze ‘Black Lives Matter‘ gewoon demonstreren.

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.