Modest science versus criminally arrogant tinkering

Fortunately, there are many, and more and more, people worldwide who are extremely critical of Bill Gates. A crucial aspect is almost always left out of consideration, however. Very often critical comments and reflections are exclusively about the man’s wrong intentions. What is missing is an emphasis on his skills and limitations. There can be… Continue reading Modest science versus criminally arrogant tinkering

Leninism was never eradicated

The only video (so far) that I did not record in the Netherlands, I made in Germany near the border with Poland. It was about Bismarck, Russian soldiers and Soviet rule. Title: A military cemetery in Spremberg: “Sonst Nichts“. ‘Sonst Nichts’ was part of a slogan often used by the terrible Bismarck, who laid the… Continue reading Leninism was never eradicated

Het leninisme werd nooit vernietigd

De (tot nu toe) enige video die ik niet in Nederland opnam, maakte ik in Duitsland tegen de grens met Polen. Die ging over Bismarck, Russische soldaten en sovjet-heerschappij. Titel: A military cemetery in Spremberg: “Sonst Nichts”. ‘Sonst Nichts’ was onderdeel van een leus die vaak gebruikt werd door de verschrikkelijke Bismarck, die de fundering… Continue reading Het leninisme werd nooit vernietigd

Verslag slag om het Paardenveld, 9 september 2023

Antifa-activist zoekt steun bij politieman ...

Duidelijkheid. Mijn aankondiging van de manifestatie van LetWomenSpeakNl begon ik met deze twee zinnen: “Het onderwerp transgenderisme leent zich voor ongewenste polarisatie. Het leent zich echter ook voor het scheppen van alleszins wenselijke duidelijkheid.”  Het verloop van de manifestatie, de sabotage acties door de tegenstanders van vrijheid van meningsuiting (voor vrouwen), het optreden van de… Continue reading Verslag slag om het Paardenveld, 9 september 2023

Harari, Skinner and Chomsky: utopians of sorts

Screenshot from video about Harari

Harari of the World Economic Forum When it comes to the political side of this weblog the category AAA, Against All Aristocracies is the most important one. That category contains several post about the World Economic Forum wherein a Mister Schwab and a Mister Harari feature as two of the most outspoken anti-democratic forces. In… Continue reading Harari, Skinner and Chomsky: utopians of sorts

Utrecht, 9 september: een onvermijdelijke confrontatie?

Icoon Kellie-Jay Keen: een voorbeeld van kalmte en flexibiliteit. De foto is van een paar tellen nadat ze -in Nieuw Zeeland- was aangevallen omdat ze zich uitsprak als vrouw.

Ongewenste polarisatie? Het onderwerp transgenderisme leent zich voor ongewenste polarisatie.Het leent zich echter ook voor het scheppen van alleszins wenselijke duidelijkheid.  Het hanteren van het bijzondere scheldwoord “TERF” (Google of DuckDuck aub zelf wat met dat als  zoekterm) is een voorbeeld van ongewenste polarisatie.  Een iets sterker voorbeeld is het gebruik van de term ‘transfobie’… Continue reading Utrecht, 9 september: een onvermijdelijke confrontatie?