Abrahamic Religions and that Misogyny-Thingy

Cover 'Man Made Gods' By Barbara Walker

Subtitle: Another special role of the USA The first lines are omitted: they form a bridge between the previous paragraph – Slavery and the special role of the US (§93)- and this one. Almost every educated American knows who the Salem witches were: the 19 women executed in Massachusetts following accusations of witchcraft 211). We… Continue reading Abrahamic Religions and that Misogyny-Thingy

The Portuguese Doctor Frankenstein

Egas Moniz: Frankenstein or Mengele 3.0?

The crucial DATE on the above image is hard to discern. It says: January 12 1989. The cowardly, disproportionate reactions to one castration 70 years ago The amount of attention given to one, possibly a few cases of castration in the 1950s is in absurd proportion to the attention given to atrocities taking place in… Continue reading The Portuguese Doctor Frankenstein

Die 6 van het 654mei-comité

Marcel van Dam: "Een buitengewoon minderwaardig mens"

*) Een paar dagen geleden, op de 135e geboortedag van Adolf Hitler, hield GroenPvdALinks een partijcongres. Voorman Timmermans deed een nauwelijks verhulde oproep tot het vermoorden van de voorman van de grootste partij van Nederland: Geert Wilders. Van Es en Maxima De dag ervoor had iemand van diezelfde partij, tevens voorzitter van het Amsterdamse 4… Continue reading Die 6 van het 654mei-comité

Elsevier: devoted to glorifying Islam

Screenshot: mocking science

Capitalism, or rather: free enterprise-based production, is among the (Western) achievements that are well worth defending. However, its blessings can only flourish under conditions, and it is certainly not the individual entrepreneurs themselves who defend those conditions. Certainly not the monstrously large corporations whose leadership has little or no affinity with the actual processes of… Continue reading Elsevier: devoted to glorifying Islam

Naar een 654mei-comité

Het is heel moeilijk te voorspellen hoe dit jaar de de Dodenherdenking zal verlopen. Het is niet uit te sluiten dat het dit jaar niet zal blijven bij het voetballen met kransen, zoals in eerdere jaren gebeurde. In 2003 rapporteerde zelfs de voormalige verzetskrant Trouw daar nog over. Het is ook mogelijk dat de sluwere… Continue reading Naar een 654mei-comité

Gandhi and the non-violently punching of Adulterer Trump

1942: Auchinek greets 10th Indian Division

Marxistoids, nihilists and other liars accuse Donald Trump of racism with great regularity. Most of them know only admiration for Mr. Mohandas Karamchand, better known as Gandhi. I don’t blame you if you think his first name was Mahatma. But so it is not: that is an honorary title 1). In his autobiography, Mohandas wrote… Continue reading Gandhi and the non-violently punching of Adulterer Trump