Modest science versus criminally arrogant tinkering

Fortunately, there are many, and more and more, people worldwide who are extremely critical of Bill Gates. A crucial aspect is almost always left out of consideration, however. Very often critical comments and reflections are exclusively about the man’s wrong intentions. What is missing is an emphasis on his skills and limitations. There can be… Continue reading Modest science versus criminally arrogant tinkering

Leninism was never eradicated

The only video (so far) that I did not record in the Netherlands, I made in Germany near the border with Poland. It was about Bismarck, Russian soldiers and Soviet rule. Title: A military cemetery in Spremberg: “Sonst Nichts“. ‘Sonst Nichts’ was part of a slogan often used by the terrible Bismarck, who laid the… Continue reading Leninism was never eradicated

Het leninisme werd nooit vernietigd

De (tot nu toe) enige video die ik niet in Nederland opnam, maakte ik in Duitsland tegen de grens met Polen. Die ging over Bismarck, Russische soldaten en sovjet-heerschappij. Titel: A military cemetery in Spremberg: “Sonst Nichts”. ‘Sonst Nichts’ was onderdeel van een leus die vaak gebruikt werd door de verschrikkelijke Bismarck, die de fundering… Continue reading Het leninisme werd nooit vernietigd

Verslag slag om het Paardenveld, 9 september 2023

Antifa-activist zoekt steun bij politieman ...

Duidelijkheid. Mijn aankondiging van de manifestatie van LetWomenSpeakNl begon ik met deze twee zinnen: “Het onderwerp transgenderisme leent zich voor ongewenste polarisatie. Het leent zich echter ook voor het scheppen van alleszins wenselijke duidelijkheid.”  Het verloop van de manifestatie, de sabotage acties door de tegenstanders van vrijheid van meningsuiting (voor vrouwen), het optreden van de… Continue reading Verslag slag om het Paardenveld, 9 september 2023

September 11: a special kind of retrospective

Who are these AMPAC muslims for Biden?

Today marks exactly 22 years after the four (!) attacks in the United States. Retrospectives Twelve years ago, on September 11, I only quoted a piece I wrote in 2005 about conspiracy theories (In Dutch only).In 2011 I of course wrote (In Dutch too) about the attacks that were committed that year on 9/11, especially… Continue reading September 11: a special kind of retrospective

When Narendra Modi got fed up

Narendra Modi

The Gujarat Riots in 2002 There is a good chance that a lie campaign against President Narendra Modi will soon erupt again worldwide. Very soon his 73nd birthday will be celebrated on a large scale and next year there will be elections for the Lok Sabha: the House of Commons of India. Most likely the… Continue reading When Narendra Modi got fed up