Verslag slag om het Paardenveld, 9 september 2023

Antifa-activist zoekt steun bij politieman ...
Antifa-activist zoekt steun bij politieman ...

Duidelijkheid.

Mijn aankondiging van de manifestatie van LetWomenSpeakNl begon ik met deze twee zinnen: “Het onderwerp transgenderisme leent zich voor ongewenste polarisatie. Het leent zich echter ook voor het scheppen van alleszins wenselijke duidelijkheid.” 

Het verloop van de manifestatie, de sabotage acties door de tegenstanders van vrijheid van meningsuiting (voor vrouwen), het optreden van de PvdA-burgemeester van Utrecht, het bijna volledig ontbreken van enig verslag in de media en de enkele tenenkrommende verhalen in de media die in niets deden denken aan integere verslaggeving, leverden veel nieuwe duidelijkheid op.

De manifestatie van Let Women Speak (NL)

Circa vijftien, zeer verschillende vrouwen kwamen aan het woord. 

Groot en klein. Hetero en lesbisch. Blank en niet-blank. Hooggeschoold en niet hooggeschoold. Met een (traditioneel) linkse achtergrond (of geschiedenis) en meer conservatieve. Uit Nederland en uit de Verenigde Staten.
Opmerkzame homoseksuele mannen uit Groot Brittannië waren ook aanwezig in het publiek.

Een mannelijke vrouwenhater die ook het woord wilde gaan voeren werd gelukkig gearresteerd (op 1:31:31 in de live stream video, zie link hieronder, is hij in beeld!).

De ene getuigenis was meer academisch, de andere puur persoonlijk. 

De eerste spreekster was een topsportvrouw (cricket), de laatste was de ware wervelwind Lydia die het speciale scheldwoord voor vrouwelijke tegenstanders van de transgenderisme agenda -‘TERF’- tot een soort geuzennaam heeft omgetoverd.

Van één lesbische vrouw werd de getuigenis voorgelezen omdat ze niet in deze context openlijk haar verhaalde durfde te doen.
Een enkele getuigenis was in opzettelijk grove woorden, alle andere waren -ook indien zeer gedreven uitgesproken- nog steeds in heel nette woorden. 

Een arts sprak over medische mishandeling.
Een FvD-gemeenteraadslid sprak over de absurde prioriteit voor het zwaaien met allerlei soorten regenboogvlaggen in haar gemeente. De voorzitter van Stichting Voorzij kwam aan het woord. Twee lesbische vrouwen spraken over hun eigen coming out en de ervaringen van hun stoere dochters. Er was een verhaal over het doneren van baarmoeders (!). 

Een hetero vrouw sprak over verkrachting van de (Nederlandse) taal.
Verder spraken een apotheker, een psychologe en een GZ-psychologe.
Een andere vrouw, –ja één vrouw slechts– sprak over zelf-identificatie (in het paspoort).
De Amerikaanse had gewerkt in mannen- en vrouwengevangenissen en was therapeute voor zedendelinquenten (!!) geweest. Zij meldde dat haar denkbeelden kort geleden nog vrij sterk overeenkwamen met die van de ‘tegen demonstranten’.
Het meest aangrijpende verhaal kwam van iemand die daadwerkelijk geboren werd met een van die zeer zeldzame aandoeningen (1 op circa 5000 geboortes) waarbij aan het lichaampje van de baby niet onmiddellijk volstrekt duidelijk te zien is of het een meisje of jongetje is. Daarna kwam nog een Spaanse vrouw aan het woord: geboren in het jaar van de dood van dictator Franco. Zij en andere vrouwen benadrukten dat rechten van vrouwen en mensen die zich seksueel voelen aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht, rechten die zij tientallen jaren geleden verwierven, nu zwaar onder vuur liggen.

Lydia sloot af. Onder andere met lof voor de Utrechtse politie mensen. 

(Het geluid begint pas op 9:33)

Sabotage van vrijheid van meningsuiting

Aan de georganiseerde saboteurs besteed ik hier niet al te veel aandacht.
Het zijn mensen die zich losjes, maar wereldwijd georganiseerd, scharen onder de vlag van anti-fascisme; ze noemen zichzelf zelfs ‘Antifa’!
Ik duid ze niet aan als extreem-links. Als voormalig linkse conservatief vind ik dat te onvriendelijk naar wat vroeger ‘links’ heette. Ik geef de voorkeur aan de term nihilistisch.
Hun even sterke als bizarre band met het communisme doet mij denken aan die bizarre relatie tussen Hitler en Stalin destijds… 

Ze bedekken hun gezicht, kiezen vaak de kleuren rood en zwart voor hun uitdossing en dragen vaak van die lompe schoenen die op soldatenkistjes lijken. Net als de nazi’s destijds kennen ze een verrassend groot aantal homoseksuele mannen in hun gelederen. Het percentage onder hen dat enig besef heeft van wie er met name om het leven gebracht werden gedurende die Nacht van de Lange Messen, schat ik laag.

De afbeelding boven dit verslag geeft een leerzaam inkijkje in het daar heersende gedachtengoed. De jongedame in kwestie spreekt met een poltieman over “iemand van de overkant, sowieso van de nazi’s”. 

“Nazi” is dus iemand die gedefinieerd wordt als iemand ‘van de overkant‘: iemand met wie men het niet eens is en met wie men onder geen beding een gesprek zou willen voeren. 

Die afbeelding is een ‘still’ uit een videoclip uit deze post op X.com: agressieve antivrouwenextremisten. Die clip is gemaakt door een van die Britten.

De rol van PvdA burgemeester Sharon Dijksma

In de weken voor de manifestatie had de organisatie enkele malen een prettig overleg gehad met de politie in Utrecht. Met hen was afgesproken dat LetWomenSpeak.nl een -toevallig daar aanwezige- stapel betonblokken kon gebruiken als ‘podium’ en dat de lieden die openbaar hadden aangekondigd dat ze deze manifestatie zouden komen verstoren, hun ding mochten doen aan de andere kant van het stuk stadsgracht dat er langs loopt.

Laat in de middag van 8 september (!) kwam er bericht dat op last van de zogenaamde ‘driehoek’ -onder leiding van de burgemeester dus- zowel de vrouwen als de saboteurs hun ding mochten doen op het Paardenveld zelf!

De volgende dag bleken er dranghekken te staan om het veld in stukken te verdelen. Daarbij was voorzien in een soort ‘gedemilitariseerde zone’: daar mochten mensen uit beide groepen niet komen en werd de plek voor politiemensen met lange latten en enige leden van de bereden politie.

Dus de bezorgde, uitgesproken vreedzame vrouwen en hun zwijgende mannelijke supporters, werden door Dijksma en haar secondanten op een lijn gesteld met lieden die in het openbaar hadden aangekondigd dat ze kwamen saboteren!

Het verloop van de gebeurtenissen

Organisatoren en sympathisanten van LetWomenSpeak arriveerden -deels om veiligheidsredenen- zeer ruim voor de aanvangstijd van de bijeenkomst: 14.00 uur.
Vrij kort daarna verscheen een als vrouw uitgedoste homoseksuele man met een spiegel. De politie accepteerde van hem dat hij in die ‘neutrale zone’ verbleef…
De bedoeling van die spiegel was om de vrouwelijke spreeksters te verblinden. Hij deed daar bijna twee uur lang moeite voor en slaagde er ook in enkele vrouwen te verblinden. De politie trad niet op tegen deze persoon…

Nog een paar andere individuele ‘tegendemonstranten’ arriveerden tussen 12:30u en 13:30u. 

Daarna verscheen een groep van ruim 100 saboteurs.
In een soort marsorde schreeuwden en zongen ze bedreigingen op weg naar het Paardenveld.
Daar aangekomen liepen ze om het voor hen bedoelde dranghek heen, op weg om de vrouwen van LetWomenSpeak en hun supporters aan te vallen.
De politie moest de lange lat trekken en de bereden politie inzetten om hen terug te dringen. Vanaf dat moment begreep elke uitvoerende politieman of vrouw welke groep hier vreedzaam kwam manifesteren en welke groep uit was op geweld.  

Twee uur lang maakte die tweede groep voortdurend lawaai en hinderde met die spiegel. Verder pleegden ze toen geen geweld. De toespraakjes en getuigenissen van de vrouwen waren slecht te verstaan, maar gelukkig werd de live-stream opgenomen en uitgezonden door een kundig team: tijdens de uitzending en achteraf kon elke toespraak goed beluisterd worden!
Een opmerkelijke rol werd vervuld door een opvallend grote man die ik persoonlijk ken en die lid is van de SP. Hij gebruikte een grote SP-paraplu om het verblinden van de spreeksters te blokkeren. Vanuit die partij wordt nu geprobeerd hem te identificeren. Men wil hem royeren vanwege het hinderen van de saboteurs en van zijn kennelijk verkeerde mening over het transgenderisme [zie update, onderaan].

Toen de vrouwen en mannen van LetWomenSpeak aan het einde van de manifestatie, na gehaast opruimen, het veld verlieten, lieten bezorgde politie mensen weten dat ze niet meer voor hun veiligheid konden instaan. In een plezierig en verwelkomend etablissement, vrij dichtbij in de buurt, werd teruggeblikt op het succes van de bijeenkomst.

Intussen voerde de politie wederom charges uit tegen de saboteurs: zij wilden niet vertrekken.

De nalatigheid van de media

Een simpele zoekopdracht naar nieuws met de term ‘LetWomenSpeak’ levert al een vloedgolf van berichten waar integere journalisten veel van zouden kunnen leren.

Van zoeken met de term ‘LetWomenSpeaknl’ zou men ook veel kunnen leren: echter niet over zorgen om de transgenderisme-agenda maar over het enorme tekort aan integere journalisten.

Google levert op dit moment (vijf dagen na de manifestatie) 1490 zoekresultaten. Een bedrieglijk hoog aantal. Indien je ook nog zoekt op ‘afgelopen week’ levert zoeken met google slechts 11 zoekresultaten op en daarvan hebben er slechts vier betrekking op het gebeuren op het Paardenveld!

Slechts één daarvan ging daadwerkelijk over wat daar gebeurde en was (dan ook) zeer kritisch richting burgemeester Dijksma.

Het werd geschreven door de columnist Jerry Goossens.
De man schrijft eerst zeer rake kritiek op Dijksma, maar sluit dan af met leugens. Zullen we ooit te weten komen of deze man bang is om zijn positie te verliezen bij AD-Utrecht, of dat hij buiten functie ook een smerige leugenaar is?
Of zou de man alleen extreem lui zijn?  
Citaat:

Maar Antifa kreeg van burgemeester Dijksma een vergunning om in park Paardenveld pál tegenover de Let women speak-dames te demonstreren, waarmee ze een gemeentelijke vrijbrief kregen om de grondrechten van hun tegenstanders te saboteren.
Juist toen ik me daarover begon op te winden, nam een échte fascist het woord: een aan de Nederlandse Volksunie verbonden oude bekende uit het Utrechtse die geen gelegenheid onbenut laat om extreemrechtse lulkoek te spuien. Zo verzorgde Let women speak zélf de legitimatie voor de aanwezigheid van Antifa.

Ik weet over wie deze Goossens het heeft. Ik heb haar enkele keren persoonlijk gesproken in een café met enkele anderen. Een laaggeschoolde best intelligente vrouw, met een uiterst droevig verleden en altijd op zoek naar confrontaties. Zo zeer zelfs dat organisaties die het niet erg vinden om als rechts-extremistisch te worden aangeduid, haar buiten gezet hebben! Organisaties die beslist niet betrokken waren bij LetWomenSpeaknl maar die waren AFGEKOMEN OP DIE AANKONDIGING VAN SABOTAGE DOOR ANTIFA!
Het doet denken aan lieden die beweren dat de Al-Quada terreuraanvallen in de Verenigde Staten in 2001 een reactie waren op het optreden van het Amerikaanse leger jaren later.

Schuldig want te weinig afstand genomen

In het Engels is er een vaste uitdrukking voor: ‘Guilty by Association’.
Iemand is gesignaleerd in het gezelschap van iemand dus zal hij wel ongeveer dezelfde opvattingen hebben als die ander. Zeker wanneer beiden breed grijnzend op de foto staan.
Een mohammedaanse extremist genaamd Shabir Burhani stond in 2016 lachend op de foto met Mark Rutte.

Rutte sloeg dus zelfs zijn arm om deze jongeman heen.
Mensen die zich wat verdiept hebben in de mohammedaanse leer en praktijk, vandaag en in de geschiedenis, hadden Rutte kunnen waarschuwen: die man poseerde eerder al in legergroene kleding met een raketwerper op zijn schouder.

Sterker nog: In 2015 ging hij -al dan niet gefotoshopt- lachend op de foto met Taliban terroristen in Afghanistan. (Nee, dat twitteraccount bestaat niet (meer) in deze vorm).

Ik vond dit poseren van Mark Rutte bijna misdadig dom en een sterke aanwijzing dat het die man echt volslagen ontbreekt aan betrouwbare intuïtie. Ik zou het niet gek gevonden hebben wanneer hem destijds indringend gevraagd was naar deze ongelooflijke blunder.
De suggestie dat hij niet genoeg afstand heeft genomen van het extremistische mohammedanisme en dus eigenlijk op een lijn daarmee staat, is echter volslagen onzin. En ik schrijf dit terwijl ik van alle Nederlandse politici alleen Paul Rosenmöller nóg meer verafschuw dan die goede vriend van Klaus Schwab. (Een ‘Still’ uit een Engels gesproken video)

De leugens van de burgemeester

Ik wijdde er een postje aan op X.com:

Wie liegt harder? Burgemeester @sharon_dijksma of @rtvutrecht?
Dijksma schoffeerde vrouwen van #LETWOMENSPEAKNL en wakkerde sabotage van Vrijheid van Meningsuiting door #Antifa aan. #RTV suggereert dat de vrouwen vooral of uitsluitend spraken over #ZelfId.

https://x.com/frgroenendijk/status/1700968907442364680?s=20

De wanordelijkheden waren door haar optreden
helemaal niet voorkomen maar gefaciliteerd!

In een uitgave van een of ander vaag medium ‘DUIC’ -de website bevat niet eens een ‘About us’!- stuitte ik op een overtreffende trap van die leugens bij RTL. Ze hebben aanhalingstekens geplaatst om een uitspraak die ze aan Dijksma toeschrijven:

Burgemeester Dijksma zei na afloop dat demonstratierecht een groot goed is in Utrecht. “Ongeacht de inhoud van de demonstratie. […] Demonstraties mogen schuren en het is bekend dat demonstraties, soms heftige, tegenreacties kunnen oproepen. We geven het recht om te demonstreren ruim baan. We faciliteren actief en waar nodig beschermen we demonstraties. Hierbij geldt ook dat er altijd ruimte is voor een tegengeluid.”

Kan het geschifter, kan het leugenachtiger, kan het valser?


Correctie/update: Het was niet de partijleiding die naar hem op zoek ging om hem te royeren: een aantal individuele leden maakte zich druk om zijn rol. Hij heeft inmiddels gesproken met mensen van de partijleiding: van royement is geen sprake. Men viel over het gebruik van SP-parafernalia op een demonstratie waar de SP niet achter staat.


1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.