Het leninisme werd nooit vernietigd

De (tot nu toe) enige video die ik niet in Nederland opnam, maakte ik in Duitsland tegen de grens met Polen. Die ging over Bismarck, Russische soldaten en sovjet-heerschappij. Titel: A military cemetery in Spremberg: “Sonst Nichts”.

‘Sonst Nichts’ was onderdeel van een leus die vaak gebruikt werd door de verschrikkelijke Bismarck, die de fundering legde voor het Derde Rijk.
De foto hierboven is van een groep mensen die actie voert tegen de Vrijheid van Meningsuiting (voor vrouwen, meer in het bijzonder).
Dit zijn mensen die zich losjes, maar wereldwijd georganiseerd, scharen onder de vlag van anti-fascisme; ze noemen zichzelf zelfs ‘AntiFA’!

Zoals in de afbeelding wordt geïllustreerd hebben ze geen flauw idee van waar de termen FAscisme of nazi voor staan: het zijn ‘die slechte mensen van de overkant‘ met verkeerde opvattingen.

Maar de foto boven deze post toont een nog pijnlijker werkelijkheid: lieden die over de Tweede Wereldoorlog misschien weten dat het Russische volk relatief en absoluut het meest geleden heeft en daarom (?) de terroristisch communistische leiding van de Sowjet-unie zien als de vanzelfsprekende tegenpool van het nazisme.
Die niet weten dat de S in NSDAP stond voor ‘socialistisch’.
Die niet weten dat Mussolini tien jaar voorman was van de Italiaanse Socialistische partij voordat hij leider werd van het fascisme.
Die nooit van het Molotov-Ribbentrop pact hebben gehoord, niet weten wanneer in Europa WW II begon of dat die oorlog in Oost Azië toen al vele jaren aan de gang was.

Lieden die bij een transgender-anti-vrouwen-actie dus zwaaien met Sowjet vlaggen, ja zelfs met een beeltenis van Wladimir Oeljanov (echte naam van Lenin).

Orwell

Ik ben een groot bewonderaar van George Orwell (en van verschillende andere sociaal-democraten van lang, lang geleden). Orwell schreef onder andere twee zeer beroemd geworden romans: ‘1984‘ en ‘Animal Farm‘. Mijn geschilderde portret (zie hier beneden) van hem is deels geïnspireerd door allebei die boeken. Voor mij staat hij echt voor ‘Wat goed was aan Links‘.

Het deed me ook goed dat John Laughland -hoofd internationaal van Forum voor Democratie– in zijn bijdrage aan het China-congres van ongeveer een jaar geleden, Orwell uitgebreid loofde.
De figuren die linksonder en rechtsboven op mijn schilderij staan, zijn ingegeven door de laatste zinnen uit Animal Farm die Laughland citeerde:

The creatures outside looked from pig to man, and from man to pig, and from pig to man again, but already it was impossible to say which was which.

Orwell nam vóór 1940 zelf deel aan de oorlog tegen het nazisme en fascisme: in de Spaanse Burgeroorlog.
Daar maakte hij indringend kennis met het communisme van Lenin en Stalin. De aanhangers van die lui bevochten behalve de troepen van Franco en diens Italiaanse (fascistische) en Duitse (nazi) ondersteuners ook tegen Spaanse groepen die aanleunden tegen syndicalisme, anarchisme ja zelfs nihilisme. Groepen die in Spanje sterker waren dan in welk land ook. Heel nadrukkelijk ook anti-kerkelijk, in Spanje dus anti-katholiek.

Orwell associeer ik in zekere zin dus met ‘de goede kant van links‘. Brits Labour dat in mei 1945 unaniem stemde voor Churchill als nieuwe premier.

Hoewel ik al vele jaren zeer negatief sta tegen alles wat naar Antifa, libertarisme of nihilisme riekt, stuitte ik in de aanloop naar die eerste bijeenkomst van de Nederlandse versie van Let Women Speak, toch nog op een verrassend nieuw dieptepunt.
Een zo’n type ontdekte mijn bewondering voor Orwell en zag hierin een bevestiging van dat ik beslist “van de overkant, van de nazi’s” was.
Ik wees ‘immers’ het communisme af…

Rijtjeshuisbewoner

De Nederlandse sociaal-democraten zijn ingelijfd bij Groen-Links: een groep waarin de Communistische Partij Nederland en zelfs maoïsten als Paul Rosenmöller een belangrijke vinger in de pap hebben. Lijstaanvoerder Timmermans spreekt openlijk over het belang van het collectief boven het individu.

Voormalig CPN-kamerlid Brouwer deed zelfs nog een gooi naar hernieuwd kamerlidmaatschap voor deze nieuwe politieke groepering, maar haalde het niet: rijtjeshuisbewoner Timmermans wordt op de lijst omringd door een groot aantal allochtonen. Op de groepsfóto staat hij zelfs ingeklemd tussen de enige twee dames met (knellende) hoofddoek.

..

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.